معنی و ترجمه کلمه خاتم کارى باصدف یا فلز به انگلیسی خاتم کارى باصدف یا فلز یعنی چه

خاتم کارى باصدف یا فلز

buhl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها