معنی و ترجمه کلمه خاتم کارى کردن به انگلیسی خاتم کارى کردن یعنی چه

خاتم کارى کردن

inlay

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها