معنی و ترجمه کلمه خادم کلیسا که به کشیش یا اسقف کمک مى کند به انگلیسی خادم کلیسا که به کشیش یا اسقف کمک مى کند یعنی چه

خادم کلیسا که به کشیش یا اسقف کمک مى کند

deacon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها