معنی و ترجمه کلمه خارجى کردن به انگلیسی خارجى کردن یعنی چه

خارجى کردن

externalization
externalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها