معنی و ترجمه کلمه خارج از جاده و شارع اصلى به انگلیسی خارج از جاده و شارع اصلى یعنی چه

خارج از جاده و شارع اصلى

cross country

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها