معنی و ترجمه کلمه خارج از حصار شهر به انگلیسی خارج از حصار شهر یعنی چه

خارج از حصار شهر

extramural

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها