معنی و ترجمه کلمه خارج از دسترس به انگلیسی خارج از دسترس یعنی چه

خارج از دسترس

inaccessible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها