معنی و ترجمه کلمه خارج از مرحله آگاهى به انگلیسی خارج از مرحله آگاهى یعنی چه

خارج از مرحله آگاهى

subliminal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها