معنی و ترجمه کلمه خارج از مرکز به انگلیسی خارج از مرکز یعنی چه

خارج از مرکز

acentric
off center

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها