معنی و ترجمه کلمه خارج از موضوع مطرح شده در دادگاه به انگلیسی خارج از موضوع مطرح شده در دادگاه یعنی چه

خارج از موضوع مطرح شده در دادگاه

extrajudicial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها