معنی و ترجمه کلمه خارج الملکتى به انگلیسی خارج الملکتى یعنی چه

خارج الملکتى

exterritorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها