معنی و ترجمه کلمه خارج سلولى به انگلیسی خارج سلولى یعنی چه

خارج سلولى

extracellular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها