معنی و ترجمه کلمه خارج قسمت به انگلیسی خارج قسمت یعنی چه

خارج قسمت

quotient
ration
submultiple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها