معنی و ترجمه کلمه خاردار به انگلیسی خاردار یعنی چه

خاردار

acanaceous
acanthous
barbate
barbed
barbellate
brambly
burry
echinoid
hispid
horrent
lappaceous
picked
setaceous
setose
spinescent
thistly
thorny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها