معنی و ترجمه کلمه خارش دار به انگلیسی خارش دار یعنی چه

خارش دار

itchy
prurient
pruriginous
scabietic
urticant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها