معنی و ترجمه کلمه خارش سخت به انگلیسی خارش سخت یعنی چه

خارش سخت

prurigo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها