معنی و ترجمه کلمه خارمانند به انگلیسی خارمانند یعنی چه

خارمانند

acanthoid
spinous
thornlike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها