معنی و ترجمه کلمه خارنوک تیز به انگلیسی خارنوک تیز یعنی چه

خارنوک تیز

prickle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها