معنی و ترجمه کلمه خارى به انگلیسی خارى یعنی چه

خارى

glochidial
glochidiate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها