معنی و ترجمه کلمه خارپوست به انگلیسی خارپوست یعنی چه

خارپوست

echinoderm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها