معنی و ترجمه کلمه خار دار به انگلیسی خار دار یعنی چه

خار دار

glochidial
glochidiate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها