معنی و ترجمه کلمه خار ریز و راست و شکننده به انگلیسی خار ریز و راست و شکننده یعنی چه

خار ریز و راست و شکننده

aciculum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها