معنی و ترجمه کلمه خار به انگلیسی خار یعنی چه

خار

acicula
barb
bramble
bur
burl
burr
glochidium
goad
jag
prick
prickle
spicula
spicule
teasel
teazel
teazle
thistle
thorn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها