معنی و ترجمه کلمه خازن ماس به انگلیسی خازن ماس یعنی چه

خازن ماس

most capacitor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها