معنی و ترجمه کلمه خازن پیوندگاهى به انگلیسی خازن پیوندگاهى یعنی چه

خازن پیوندگاهى

junction capacitor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها