معنی و ترجمه کلمه خاصیت بادى یا هوایى به انگلیسی خاصیت بادى یا هوایى یعنی چه

خاصیت بادى یا هوایى

pneumaticity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها