معنی و ترجمه کلمه خاصیت تاب گشت به انگلیسی خاصیت تاب گشت یعنی چه

خاصیت تاب گشت

torso

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها