معنی و ترجمه کلمه خاصیت جلوگیرى کننده به انگلیسی خاصیت جلوگیرى کننده یعنی چه

خاصیت جلوگیرى کننده

prevenience

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها