معنی و ترجمه کلمه خاصیت درکشى یا درآشامى به انگلیسی خاصیت درکشى یا درآشامى یعنی چه

خاصیت درکشى یا درآشامى

absorbency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها