معنی و ترجمه کلمه خاصیت دگردیسى به انگلیسی خاصیت دگردیسى یعنی چه

خاصیت دگردیسى

paramorphism


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها