معنی و ترجمه کلمه خاصیت شناورى به انگلیسی خاصیت شناورى یعنی چه

خاصیت شناورى

buoyancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها