معنی و ترجمه کلمه خاصیت نیروى تشعشعى مخصوصاً در نواحى مریى و غیر مریى ماوراء بنفش که خاصیت شیمیایى پیدا مى کند به انگلیسی خاصیت نیروى تشعشعى مخصوصاً در نواحى مریى و غیر مریى ماوراء بنفش که خاصیت شیمیایى پیدا مى کند یعنی چه

خاصیت نیروى تشعشعى مخصوصاً در نواحى مریى و غیر مریى ماوراء بنفش که خاصیت شیمیایى پیدا مى کند

actinism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها