معنی و ترجمه کلمه خاصیت و ماهیت چیزى را معین کردن به انگلیسی خاصیت و ماهیت چیزى را معین کردن یعنی چه

خاصیت و ماهیت چیزى را معین کردن

objectify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها