معنی و ترجمه کلمه خاصیت چیزى که با هواى فشرده کار مى کند به انگلیسی خاصیت چیزى که با هواى فشرده کار مى کند یعنی چه

خاصیت چیزى که با هواى فشرده کار مى کند

pneumaticity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها