معنی و ترجمه کلمه خاطرات گذشته به انگلیسی خاطرات گذشته یعنی چه

خاطرات گذشته

redolence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها