معنی و ترجمه کلمه خالصه دولتى به انگلیسی خالصه دولتى یعنی چه

خالصه دولتى

public domain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها