معنی و ترجمه کلمه خالق به انگلیسی خالق یعنی چه

خالق

author
creative
creator
demiurge
maker
regenerator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها