معنی و ترجمه کلمه خالى از سکنه کردن به انگلیسی خالى از سکنه کردن یعنی چه

خالى از سکنه کردن

dispeople
unpeople
walk out on

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها