معنی و ترجمه کلمه خالى کردن به انگلیسی خالى کردن یعنی چه

خالى کردن

aspirate
assoil
deplete
discharge
disgorge
empty
evacuate
eviscerate
hollow
lade
purge
unload
vacate
vent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها