معنی و ترجمه کلمه خامسوز به انگلیسی خامسوز یعنی چه

خامسوز

pelt
rawhide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها