معنی و ترجمه کلمه خامه زده که شیرینى به آن سرد مى کنند یا افسرده شود به انگلیسی خامه زده که شیرینى به آن سرد مى کنند یا افسرده شود یعنی چه

خامه زده که شیرینى به آن سرد مى کنند یا افسرده شود

mousse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها