معنی و ترجمه کلمه خاموش و عبوس نشستن به انگلیسی خاموش و عبوس نشستن یعنی چه

خاموش و عبوس نشستن

mump

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها