معنی و ترجمه کلمه خاموش کردن به انگلیسی خاموش کردن یعنی چه

خاموش کردن

dumb
extinguish
hush
muffle
out
put out
quench
smolder
smother
smoulder
snub
stanch
stifle
suffocate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها