معنی و ترجمه کلمه خاموش کننده آتش به انگلیسی خاموش کننده آتش یعنی چه

خاموش کننده آتش

fire extinguisher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها