معنی و ترجمه کلمه خامکار به انگلیسی خامکار یعنی چه

خامکار

awkward

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها