معنی و ترجمه کلمه خام دستى کردن به انگلیسی خام دستى کردن یعنی چه

خام دستى کردن

lubber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها