معنی و ترجمه کلمه خام دست و بى اطلاع به انگلیسی خام دست و بى اطلاع یعنی چه

خام دست و بى اطلاع

loutish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها