معنی و ترجمه کلمه خام دست به انگلیسی خام دست یعنی چه

خام دست

clumsy
debutant
gauche
heavy handed
jackleg
unfledged
unskilled
unskillful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها