معنی و ترجمه کلمه خانم معلم به انگلیسی خانم معلم یعنی چه

خانم معلم

schoolma'am
schoolmarm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها