معنی و ترجمه کلمه خانم به انگلیسی خانم یعنی چه

خانم

dame
dona
donna
gentlewoman
goodwife
lady
madem
mademe
missy
mistress
mrs
senora
signora
wife

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها